Graflichten

Graflichten zijn lichten voor binnen en/of buiten
en hebben ter nagedachtenis van dierbaren niet
alleen een grote symbolische waarde maar helpen
in zekere zin ook bij een rouwverwerking.